ZABEZPEČENÍ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

SARGOS - NOVÁ GENERACE RADIOVÉHO SYSTÉMU

Pro rok 2018 připravujeme novou generaci radiového systému.

Náš projekt byl vybrán jako jeden z úspěšných a podpořených z Evropské unie pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0008835

Hlavní výhody:

možnost dálkového upgrade

zabezpečení desítek tisíc prvků v jednom objektu

snadná instalace bez nutnosti stavebních zásahů