ZABEZPEČENÍ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

LADON

Hromadné střežení celých výstavních sálů

Vhodný pro obrazy, fotografie, tapiserie v galeriích s častou změnou expozice

Nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu

Schváleno pro stupeň 3 - rizika střední a vysoká

Snadná změna expozici


Signalizační systém Ladon je určen pro hromadné střežení uměleckých předmětů zavěšených ve výstavních síních, galeriích, depozitářích. Umožňuje nepřetržitou činnost - tedy nejen v době, kdy je příslušný sál uzavřen, ale i v době běžného provozu, kdy k nim má přístup široká veřejnost.

Systém se skládá ze souboru závěsových detektorů (JNK) a vyhodnocovací jednotky (MRK), umístěných v liště. Střežený předmět je na detektor zavěšen pomocí závěsového drátu, případně i s využitím závěsového háčku. Celý signalizační systém je dále připojen do standardní ústředny EZS. Pro zavěšení rozměrných předmětů je dodáván též pomocný klamný závěs, který neobsahuje elektronickou část.

Jsou dodávány dvě varianty systému - plně adresovatelná a bez adresace. Plně adresovatelná varianta předává z vyhodnocovací jednotky všechny údaje o detektoru, který vyvolal poplach. Provedení bez adresace předává pouze informaci o vzniku poplachu na souboru detektorů připojeného k dané vyhodnocovací jednotce. Konkrétní detektor je pak možné identifikovat aktivací optické signalizace. Při vzniku poplachu vyhodnocovací jednotka vždy vydá místní akustický signál, jehož hlasitost je nastavitelná.

Propojovací kabely detektorů jsou jištěny systémme tak, že přerušení kteréhokoliv pramenu kabelu nebo vzájemný zkrat jsou systémem rozpoznány a je vyhlášen poplach. Navíc kryty detektrorů, vyhodnocovací jednotky a krycí část lišt jsou střeženy kontakty. Ústředna EZS tak může identifikovat pokus o neoprávněný zásah do systému.

Specifikace:

JNK - závěsový detektor
Minimální hmotnost zavěšeného předmětu 1 kg
Maximální hmotnost zavěšeného předmětu 50 kg
Klidový odběr ze zdroje < 6 mA
Rozsah nastavení citlivosti 1 : 30
Výstup (připojitelný do vyhodnocovací jednotky) bezkontaktní
Rozmezí pracovních teplot + 5 °C až + 50°C
Rozměry v x š x h 54x 100 x 25 mm

 

MRK - vyhodnocovací jednotka
Napájecí napětí 10.5 až 16 Vss
Hlasitost sirény > 85dB
Doba poplachu 15 s
Maximální počet připojených detektorů 50
Doba blokování po zapnutí 30 s
Rozmezí pracovních teplot + 5 °C až + 50°C
Rozměry v x š x h 54 x 250 x 25 mm

 

OBL3F - obrazová lišta
Délka 3m
Nosnost lišty 100kg/1m délky
Práškově lakovaná odstíny RAL dle požadavků zákazníka

 

ZDR - závěsový drát
Maximální délka drátu 4.5 m
Průměr drátu ZDR1pro předměty do 25 kg 1 mm
Průměr drátu ZDR2pro předměty do 50 kg 2 mm