ZABEZPEČENÍ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

PŘEDMĚTOVÁ OCHRANA


OCTOPUS
 


Ucelený radiový zabezpečovací systém Obousměrný přenos Schváleno pro stupeň 3 - rizika střední a vysoká Jednoduchá montáž a…

LADON
 


Hromadné střežení celých výstavních sálů Vhodný pro obrazy, fotografie, tapiserie v galeriích s častou změnou expozice Nevyžaduje žádné úpravy…

RAFFAEL
 


Skryté střežení obrazů, fotografií, tapiserií Reaguje na dotyk, pohyb nebo poškození Schváleno pro stupeň 3 - rizika střední a vysoká Jednoduchá…

PICASSO
 


  Skryté střežení obrazů, fotografií, tapiserií Nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu Schváleno pro stupeň 3 - rizika střední a…

MICHELANGELO
 


Střeží sošky, vázy, části nábytku Reaguje na dotyk, poškození, pohyb nebo odcizení Nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu Schváleno…

SARGOS
 


Ucelený radiový systém Možnost dálkového upgrade Zabezpečení desítek tisíc prvků v jednom objektu Snadná instalace bez nutnosti stavebních…

NOVINKY