ZABEZPEČENÍ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

MICHELANGELO

Střeží sošky, vázy, části nábytku

Reaguje na dotyk, poškození, pohyb nebo odcizení

Nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu

Schváleno pro objekty s vysokými riziky

Schváleno pro stupeň 3 - rizika střední a vysoká


Detektor Michelangelo je určen k individuálnímu střežení volně umístěných uměleckých předmětů v expozicích, kam má přístup široká veřejnost. Detektor umožňuje nepřetržité střežení předmětu nejen v době, kdy je příslušný sál uzavřen, ale i v době běžného provozu. Pomocí tohoto detektoru je možno střežit např. sošky, číše, vázy, části nábytku. Uplatní se zejména tam, kde není vhodné umístit exponát do vitríny, nebo je nezbytné mít k němu volný přístup.

Malé rozměry detektoru neruší vjem z vystaveného exponátu, v případě potřeby je i možno překrýt detektor lehkou a měkkou dekorační látkou. Na střežené předměty není zapotřebí nic připevňovat, ani je nijak upravovat.

Detektor se umisťuje pod střežený předmět, který na něm spočívá svojí vahou a změna výchozí hmotnosti střeženého předmětu je dále vyhodnocování: detektor reaguje jak na zvýšení, tak na snížení hmotnosti. Nastavená absolutní citlivost je nezávislá na hmotnosti střeženého předmětu v celém rozsahu pracovních hmotností. Použitý snímací systém poskytuje čidlu dlouhodobou stabilitu a elektronické obvody zajišťují i několikaletý bezúdržbový provoz.

Standardní povrchová úprava je černý matný email, v případě požadavku je možno volit barevný odstín podle vzorníku RAL.

Jsou dodávána čtyři provedení:

Michelangelo 5 – až do hmotnosti 5kg
Michelangelo 20 – až do hmotnosti 20 kg
Michelangelo 100 – až do hmotnosti 100 kg

Michelangelo LP - nízkoodběrový detektor pro připojení k radiovému univerzálnímu vysílači, toto provedení je k dispozici pro předměty až do hmotnosti 20kg.

Michelangelo 5 MICHELANGELO
Rozmezí hmotnosti střežených předmětů 0,05 až 5 kg (mírné překročení hmotnosti sníží citlivost)
Maximální citlivost na změnu hmotnosti < 10 g
Napájecí napětí 9 - 16 Vss
Odběr proudu v klidovém stavu <10mA při 12 V
Odběr proudu při poplachu <5mA při 12 v
Rozmezí nastavení citlivosti plynule 1:12 a skokem 1:10
Rozsah pracovních teplot + 5 až + 55 °C
Délka připojovacího kabelu 4 m
Rozměry výška x průměr 13 x 78 mm
Hmotnost 250 g

 

ODLIŠNÉ PARAMETRY MICHELANGELO 20
Rozmezí hmotnosti střežených předmětů 0,2 až 20 kg (mírné překročení hmotnosti sníží citlivost)
Maximální citlivost na změnu hmotnosti < 40 g
Rozměry výška x průměr 15 x 78 mm

 

ODLIŠNÉ PARAMETRY MICHELANGELO 100
Rozmezí hmotnosti střežených předmětů 1 až 100 kg (mírné překročení hmotnosti sníží citlivost)
Maximální citlivost na změnu hmotnosti <200 g
Rozměry výška x průměr 20 x 350 mm

 

ODLIŠNÉ PARAMETRY MICHELANGELO LP
Napájecí napětí 3 až 5 Vss
Odběr ze zdroje < 60 µA při 3.6 Vss
Výstup bezkontaktní, potenciálový