VÝVOJ A VÝROBA SPECIÁLNÍCH MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

NCLD - LASEROVÝ TRIANGULAČNÍ DÁLKOMĚR

Laserový dálkoměr je určen pro bezkontaktní měření vzdálenosti. Je určen pro takové typy měření, kdy není možno z důvodů rychlosti a celkového uspořádání úlohy použít mechanické typy měření buď pro nedostupnost nebo nízkou mechanickou odolnost referenčního bodu.

NCLD - laserový triangulační dálkoměr NCLD - laserový triangulační dálkoměr
Referenční vzdálenost 300 mm
Měřící rozsah 230 - 370 mm
Rozlišení (statické) 50 um
Dělící kmitočet vstupního filtru 60 kHz
Nelinearita < 1%
Výstupní konektor BNC
Životnost laser. diody > 5000 hod.
Napájecí napětí 15 až 24 Vss
Odběr ze zdroje < 300 mA
Výstupní napětí +/- 5 V
Rozmezí pracovních teplot + 5 až + 55 °C