ZABEZPEČENÍ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

PICASSO

 

Skryté střežení obrazů, fotografií, tapiserií

Nevyžaduje žádné úpravy na střeženém předmětu

Schváleno pro stupeň 3 - rizika střední a vysoká

Jednoduchá montáž a nastavení

Reaguje na dotyk, poškození, pohyb nebo odcize

 

Závěsový detektor Picasso je určen pro střežení uměleckých předmětů zavěšených ve výstavních síních, galeriích, muzeích. Princip činnosti jeho prvků umožňuje nepřetržitou činnosti - tedy nejen v době, kdy je příslušný prostor uzavřen, ale především v době běžného provozu. Proto je vhodný zejména do prostorů expozic, kam má přístup široká veřejnost. Na střežené předměty není potřeba nic připravovat ani je nějak upravovat.

Střežení předmět je zavěšen přímo na senzoru závěsového detektoru, který vyhodnocuje působící síly. Podle nastavení citlivosti jsou vyhodnoceny velmi malé pohyby střeženého předmětu, pokus o sejmutí nebo pouze dotyk. Poplach vyvolají již pohyby o velikosti několi tisícin milimetru. Elektronické obvody zajišťují správnou činnost v širokém rozmezí hmotností předmětů při vysoké odolnosti vůči falešným poplachům.

Jsou dodávána dvě provedení:

Picasso S - standardní s bezkontaktním, bezpotenciálovým výstupem pro připojení k ústředně EZS
Picasso RF - nízkoodběrový s integrovaným radiovým vysílačem systému Octopus

Specifikace:

Základní technická data

Minimální hmotnost zavěšeného předmětu 1 kg
Maximální hmotnost zavěšeného předmětu

50 kg
Rozsah nastavení citlivosti 1 : 30
Rozmezí pracovních teplot + 5 °C až + 45 °C

 

Picasso S

 

Napájecí napětí 10 až 18 Vss
Odběr v klidovém stavu

< 7 mA
Výstup bezkontaktní, bezpotenciálový
Odpor v klidovém (sepnutém) stavu < 25 Ohm
Rozměry (včetně háku) 80 x 60 x 12 mm (80 x 60x 21 mm)

 

Picasso RF

 

Napájení lithiová baterie CR2450 3V
Interval výměny baterie

> 1 rok
Dosah na volném prostranství asi 100 m
Odběr včetně vysílání (střední hodnota) < 25 µA
Pracovní kmitočty 2 v ISM pásmu 868 MHz
Rozměry (včetně háku) 100 x 60 x 12 mm (100 x 60x 21 mm)