TIZIAN

Detekuje přiblížení na asi 30cm

Pracuje na kapacitním principu

Obousměrný přenos událostí

Jednoduchá instalace

Schváleno pro stupeň 3 - rizika střední a vysoká

Radiová verze pro systém Sargos


Detektor Tizian je určen pro detekci přiblížení k uměleckým předmětům. Typické předměty jsou obrazy, gobelíny, kovové sochy, vázy. Detektor pracuje na kapacitním principu, pro nevodivé předměty je třeba vytvořit elektrodový systém, který je spolu s detektorem skryt za střeženým předmětem.

TIZIAN

Napájení 2x lithiová baterie CR2450
Střežené pole 30cm
Doba výměny baterie > 1 roky
Rozmezí pracovních teplot + 5 °C až + 45 °C
Rozměry 55 x 56 x 9 mm
Hmotnost 50g (bez baterie)